Ugahari

Ugahari

    09 Feb 2016

Bunyi Ugahari berarti: Kesahajaan; Kesederhanaan; Sedang; Pertengahan, demikian pemaknaan Nomina klasik dalam khasanah Bahasa...