Kerja berkesan dan sakti rendah Hati

Kerja berkesan dan sakti rendah Hati

    16 Aug 2014

” Sepi ing Pamrih, Rame ing Gawe, Banter tan Mbancangi, Dhuwur tan Ngungkuli “...